Hlavná ponuka
• Úvod
• Informácie o firme
• Výroba
• Kontakty
• Fotovoltika

Projekty
• Profil verejného obstarávateľa
• Moldava
• Pracovné miesta
• Obstaranie techn. vybavenia

Odkazy na stránky
• CONA, s.r.o.

Úrady
• Obchodný register
• Živnostenský register

Špeciálne funkcie
• Administrácia
• WEBMAIL

Nadlimitné zakázky

Nákup inovatívnych technológií

 

Vysvetlenie SP

súťažné podklady - oprava č. 1

otváranie ponúk - ostatné - 22.01.2014

oznámenie o konaní o námietkach - zverejnené 17.03.2014

otváranie ponúk - kritériá - 07.05.2014


http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/260953

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/13745/136079/7


Copyright© Kolonial Košice