Hlavná ponuka
• Úvod
• Informácie o firme
• Výroba
• Kontakty
• Fotovoltika

Projekty
• Profil verejného obstarávateľa
• Moldava
• Pracovné miesta
• Obstaranie techn. vybavenia

Odkazy na stránky
• CONA, s.r.o.

Úrady
• Obchodný register
• Živnostenský register

Špeciálne funkcie
• Administrácia
• WEBMAIL

Kontakty

 Meno
 Priezvisko
 Titul
 Funkcia
 Email
   
 Ladislav  Drabik  Ing.  predseda predstavenstva  drabikl@kolonialkosice.sk    
 Michaela  Drabiková  Mgr.  člen predstavensva  drabikovam@kolonialkosice.sk    
 Slavomír  Takáč  Ing..  riaditeľ spoločnosti  takacs@kolonialkosice.sk    

 Karol

 Richter  Ing.  člen predstavenstva  richterk@kolonialkosice.sk    
      manažér pre obchod a marketing    
 Dávid  Brudňák    manažér pre výrobu  brudnakd@kolonialkosice.sk    
 Matúš  Geleneky  JUDr. člen predstavenstva   gelenekym@kolonialkosice.sk    

                                                                                                                                                                                                               


Copyright© Kolonial Košice