Hlavná ponuka
• Úvod
• Informácie o firme
• Výroba
• Kontakty
• Fotovoltika

Projekty
• Profil verejného obstarávateľa
• Moldava
• Pracovné miesta
• Obstaranie techn. vybavenia

Odkazy na stránky
• CONA, s.r.o.

Úrady
• Obchodný register
• Živnostenský register

Špeciálne funkcie
• Administrácia
• WEBMAIL

Kontakty

 Meno
 Priezvisko
 Titul
 Funkcia
 Email
   
 Ladislav  Drabik  Ing.  predseda predstavenstva  drabikl@kolonialkosice.sk    
 Matej  Drabik    člen predstavensva  drabikm@kolonialkosice.sk    
 Slavomír  Takáč  Ing..  podpredseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti  takacs@kolonialkosice.sk    

 

           
 Milan  Šturm  Ing. člen dozornej rady zvolený za zamestnancov, manažér pre výrobné plánovanie a riadenie, predseda Rady zamestnancov  sturmm@kolonialkosice.sk  
 Štefan  Heiser  Ing. manažér pre výrobu  heisers@kolonialkosice.sk    
 Martina  Schmiedlova  . referent nákupu   schmiedlovam@kolonialkosice.sk    

                                                                                                                                                                                                               


Copyright© Kolonial Košice