Hlavná ponuka
• Úvod
• Informácie o firme
• Výroba
• Kontakty
• Fotovoltika

Projekty
• Profil verejného obstarávateľa
• Moldava
• Pracovné miesta
• Obstaranie techn. vybavenia

Odkazy na stránky
• CONA, s.r.o.

Úrady
• Obchodný register
• Živnostenský register

Špeciálne funkcie
• Administrácia
• WEBMAIL

O nás


Spoločnosť Kolonial Košice vznikla v roku 1995 a zaoberá sa podnikateľskými príležitosťami v rámci Košického a Prešovského kraja. Medzi hlavné projekty patrí projekt Medzev, kde v súčasnosti zamestnávame v rámci  strojárskej výroby aj so zaangažovaním marginalizovanej rómskej komunity do 50 zamestnancov.

Priebežne sa využívajú všetky naše technológie - fiber laser, vysekávací lis, ohraňovacie lisy, zváracie technologie a linky na povrchovú úpravu práškovou farbou či mokrým striekaním. Viac môžete zistiť pod odrážkou "výroba".

 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 625/V. Sídlo spoločnosti je na  Bačíkova 5 v Košiciach. IČO: 31 711 031, prevádzka Medzev je na Kováčskej 38 v Medzeve.

 


Úvod


Vitajte na našej stránke.

 

 


Výzva na predkladanie ponúk

Obstaranie technologického vybavenia pre spracovanie kovových dielcov.

Prílohy :

 


Copyright© Kolonial Košice